EN

灯中贵族  世代传承

采用施华洛世奇®元素珍藏水晶灯

竹报平安DL5106

Bamboo At Peace

灵感:取意“平安家书”的竹报平安水晶灯是家的守护天使,祥和的灯光从波斯古玉与施华洛世奇®水晶中折射而出,为空间铺上一层幸福的金色光华,如幻如梦,让人心生摇曳;栩栩如生的竹林、熊猫等吉祥图案为家倍增安详和谐的意韵。

DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106
DL5106